Doğumdan dil öğrenmeye kadar...

Doğumdan dil öğrenmeye kadar

Doğumdan dil öğrenmeye kadar geçen dönemde (0-2 yaş arasında) beyin olağanüstü bir gelişme gösterir.

Anne ve babalar çoğu kez bebeğin ilk üç aylık döneminde beslenme ve uyumaktan başka bir şey yapmadıklarını düşünürler. Bunun sebebi zekânın ve duygunun gelişimini izlemeye olanak veren konuşmanın bu döneme eşlik etmemesidir. Bebek bir yaşına geldiğinde beyin tüm gelişiminin %70''ini tamamlamaktadır.

Bebeğin iletişimi doğumla birlikte başlayan ve tüm yaşam boyu devam eden bir süreçtir. Bebekler doğdukları andan itibaren çevrelerindeki sesleri algılamaya, sesler çıkarmaya ve içinde yaşadıkları toplumda konuşulan dilin temel yapısını kazanmaya başlamaktadır.

Dil gelişimi doğumla birlikte başlar ve bu süreç insanın tüm yaşamı boyunca devam eder. Dil, tüm kuralları ile birlikte geçirilen yaşantılar sırasında doğal olarak öğrenilmektedir.

Bu yazi 2008-09-11 tarihinde, kardelen54 tarafindan eklendi