Çocuğunuzu anlıyor musunuz

Çocuklarınıza büyük insanlar gibi davranır ve onların söz ve davranışlarına önem verirseniz kişilik gelişimlerine de katkıda bulunmuş olursunuz.
“Sen küçüksün demeyin”
Çocuklara (sen küçüksün) demeden sözlerini tartışmak ve anne babalarını eleştirmelerine izin verilmesi kendilerini ifade etmelerinde büyük yarar sağlar. Böylece özgüvenleri artar.
Çocuklarda büyükler gibi kendilerini ifade etmek isterler. İletişim iki yönlü çalıştığı zaman amacına varmakta ve insanların birbirlerini anlamalarına ve anlatabilmelerine yardımcı olmaktadır. Çocuklarımızın da bizimle ilgili düşünce ve davranışlarına önem verdiğimiz oranda onları anlayabilecek ve kendi düşüncelerimizi onlara anlatabileceğiz. Bunu yapmadan tek yönlü olarak düşüncelerimizi onlara empoze etmeye çalıştığımızda dirençle karşılaşmamız olağandır.
Çocukların 2 yaşından sonra kendilerine ait kişilik yapıları gelişmeye başlar ve bu hayat boyu devam eder. Kişilik yapısı oluşan bir çocuğun kendisine göre fikir ve düşünceleri vardır. Bu düşüncelerini bizim düşüncelerimizle karşılaştırılıp en iyiyi bulmaya çalışırlar. Onları dinlemek ve doğru bulduğumuz konuları niçin doğru bulduğumuzu kendilerine katılmadığımız konularda ise bunu gerekçeleri ile onlara açıklamamız onların düşüncelerinin sağlıklı yönde gelişmesine doğru ile yanlışı ayırt edebilmelerine yardımcı olacaktır.
Eleştiren çocuk sağlıklı yetişir
Bu konuda anne babalara büyük görevler düşüyor. Örnek vermek gerekirse sigara içen bir aile çocuklarının sigara içmelerini tenkit etmesi durumunda (sen küçüksün karışma) demek bizim diğer konularda ona sağlıklı bilgiler aktarmamızı engelleyecek ve güvenilirliğimizi engelleyecektir.
Böyle davranmak yerine haklı olduğunu ve bizimde sigara içmememiz gerektiğini söylemenin daha sağlıklı olacağını bu yüzden anne babaların çocuklarının kendilerini eleştirmesine izin vermeleri ve bu eleştirilerini onlarla tartışarak bir sonuca varmaları gerekiyor

Bu yazi 2008-12-26 tarihinde, kardelen54 tarafindan eklendi